Welkom

Welkom bij Mirtos Animal Project

Nieuwsbrief        

Gastgezinnen gezocht! Voor meer informatie kunt u mailen naar:   INFO@MIRTOS.NU

Mirtos Animal Project is in 1999 opgericht. De oprichters  kwamen al jaren in Mirtos, een kustdorpje in het zuid-oosten van Kreta en waren gefascineerd door dit prachtige eiland. Hetgeen waar ze vaak moeite mee hadden, waren de talloze hongerige, verwaarloosde en zieke dieren die ze tegenkwamen op hun tochten. Langzamerhand ontstond het idee om  concreet hulp te gaan bieden aan de mensen ter plaatse die zich het lot van deze dieren  aantrokken. Vanuit Mirtos is toen met een aantal vrijwilligers Mirtos Animal Project opgezet en de organisatie heeft sindsdien een spectaculaire groei  doorgemaakt. Ondertussen werken wij samen met diverse dierenwelzijnsgroepen en particulieren verspreid over Kreta en in Athene en ondersteunen wij ook een shelter in Cairo, Egypte.
Wat we doen
Wij werken inmiddels samen met Hectors House Crete, P & M Cats Care Crete en diverse particulieren die op Kreta en in Athene hulp bieden aan de zwerfdieren. Ook helpen wij een shelter in Cairo, Egypte; SPARE . Op Kreta, in Athene en Egypte vindt bijna geen adopties plaats en de dierenwelzijnswerkers zijn daarom geheel afhankelijk van plaatsingen in (West) Europese landen. Deze activiteit hebben wij op ons genomen en wij zoeken via onze stichting een goed thuis voor ’onze’ dieren. Onze stichting wordt geheel gerund door vrijwilligers en alle inkomsten en donaties komen ten goede aan de dieren op Kreta, in Athene en Cairo.
Onze doelstellingen
Wij ondersteunen de vrijwilligers die zich bekommeren om de zwerfdieren op Kreta, in Athene en in Cairo in hun werk. Wij zoeken een goed thuis in Nederland voor plaatsbare zwerfhonden en -katten. Met de inkomsten van onze stichting steunen wij onze samenwerkingspartijen op Kreta, in Athene en in Cairo zodat de vrijwilligers daar hulp kunnen blijven bieden aan de vele dieren die niet het geluk hebben om naar Nederland te kunnen komen. Daarnaast dragen wij bij in de medische kosten van zieke en gewonde dieren en betalen we mee aan castraties, sterilisaties, voederplaatsen en cat café’s. Onze stichting is daarom geen druppel op een gloeiende plaat, maar draagt, in samenwerking met vrijwilligers op Kreta, in Athene en in Cairo, structureel bij aan alle humane initiatieven om het dierenleed onder de zwerfdieren te verminderen.


Hoe wij dit financieren
Om dit alles te kunnen bekostigen, proberen we zoveel mogelijk donateurs te werven en vragen wij een vergoeding voor de te adopteren dieren. Daarnaast ondernemen wij diverse activiteiten om fondsen te werven.  

 

 

 

Beloningssysteem vrijwilligers: Onze vrijwilligers doen hun werkzaamheden op volledige vrijwillige basis, zij ontvangen hiervoor geen enkele bezoldiging.
 

Kvknr: 08173497 

Mirtos Animal Project | tel 06 58817314 | info@mirtos.nu