Adoptieprocedure

Voordat een dier naar Nederland komt

Hier kunt u lezen hoe de plaatsing van een hond of kat bij Mirtos Animal Project in zijn werk gaat. Het is helaas voor ons niet mogelijk om plaatsingsprocedures op te starten met mensen die buiten Nederland wonen uitgezonderd België deelstaat Vlaanderen.

Mirtos Animal Project en de aangesloten vrijwilligers in Griekenland proberen altijd zoveel mogelijk te weten te komen over het karakter en de achtergrond van de honden en katten. Op deze manier komen we niet snel voor verrassingen te staan en bent u zo volledig mogelijk geïnformeerd. Ondanks de vaak slechte ervaringen die de dieren met mensen hebben gehad, blijken veel van deze dieren nog genoeg vertrouwen te bezitten en veel liefde te kunnen geven. Er wordt in Griekenland goed gekeken naar de honden en katten of zij qua gedrag plaatsbaar zijn. De honden worden geselecteerd op sociaal gedrag naar mens en dier. Alleen de dieren die aan de selectiecriteria voldoen zult u op onze website zien. Natuurlijk kan een hond/kat in Nederland anders reageren en heeft het vooral tijd nodig om te acclimatiseren.
Alle honden en katten die naar Nederland komen, gaan in Griekenland eerst naar een dierenarts. Ze krijgen een chip, worden ingeënt, ontvlooid en ontwormd. Volwassen honden worden getest op Leishmaniose en Ehrlichiose (wat dit is, kunt u vinden bij informatie). Vervolgens komen de honden via een wegtransport en de katten via een vlucht naar Nederland om hier naar een gastgezin te gaan of direct geplaatst te worden.

Hoe kunt u reageren op een hond of kat naar keuze

Wanneer u bij ons op de website een hond of kat ziet die u een nieuw huisje wilt geven, kunt u direct bij het verhaal over het dier reageren door het aanvraagformulier in te vullen. Mocht dit niet lukken kunt u altijd een bericht via het contactformulier sturen, u krijgt dan vanzelf het formulier toegestuurd naar het door u opgegeven e-mailadres.

We werken bij Mirtos Animal Project met bemiddelaars. Iedere bemiddelaar heeft een aantal honden of katten onder haar hoede. De aanvraagformulieren gaan naar de betreffende bemiddelaar en zij neemt vervolgens contact met u op. Dat kan via de mail of telefonisch. Het wil nog wel eens gebeuren dat de mail in uw spambox terecht komt, dus houdt deze goed in de gaten.

Er zal door de bemiddelaars erg goed gelet worden op het karakter van het dier en de situatie van het potentieel nieuwe thuis. Op deze manier probeert Mirtos Animal Project een zo goed mogelijke combinatie tussen mens en dier te realiseren.

het plaatsingstraject

Onze werkwijze

Het ingevulde aanvraagformulier wordt door ons ontvangen en behandeld. Het kan zijn dat u afgewezen wordt voor een plaatsing, dat aan de hand van onze criteria u niet geschikt bent voor het ter plaatsing krijgen van een dier via Mirtos Animal Project. Wij stellen u daar natuurlijk van op de hoogte.
• Wij doen navraag bij de betreffende partij of hond of kat nog beschikbaar is. De partijen waarmee wij samenwerken werken ook samen met andere organisaties die de dieren voor hun bemiddelen en soms gebeurt het wel eens dat een hond of kat net door een andere organisatie is gereserveerd of om andere reden niet meer ter plaatsing is maar bij ons nog wel de status ter plaatsing heeft. Mocht de hond of kat al in Nederland zijn, dan zitten deze bij één van onze gastgezinnen in de opvang en hoeft er geen navraag gedaan te worden.
• Indien de hond of kat nog ter plaatsing is neemt een bemiddelaar van Mirtos Animal Project contact met u op (via e-mail of telefonisch). Het kan zijn dat de bemiddelaar u aan de hand van uw aanvraag en het contact afwijst voor de betreffende hond of kat, dan zal de bemiddelaar met suggesties komen voor een andere hond of kat of samen met u kijken voor een andere hond of kat als u dat wenselijk vindt. Als er dan voor een andere hond of kat gekozen wordt dan nemen wij wederom contact op met de desbetreffende partij of de hond of kat nog beschikbaar is. Het gebeurt niet zo vaak dat dat niet zo zou zijn.
• Na het contact met de bemiddelaar en bij een positieve uitslag wordt er contact met u opgenomen voor een huisbezoek/videocall.
• Na het huisbezoek wordt definitief besloten of u de desbetreffende hond of kat wel of niet bij u geplaatst wordt. 

Er zal u een voorbeeld plaatsingsovereenkomst toegestuurd worden zodat van te voren duidelijk is waar u voor tekent.

• Bij definitief ja wordt de administratieve kant in werking gezet, de plaatsingsovereenkomst en de betaling.
• Als de plaatsingsovereenkomst en betaling rond zijn dan wordt de hond of kat op de eerst mogelijke beschikbare vlucht of wegtransport geboekt en reist af naar Nederland waar de hond of kat op het vliegveld of op een locatie in Nederland door u wordt afgehaald.
Als het om een directe plaatsing gaat (er is bijna altijd een medewerker van de stichting aanwezig of telefonisch bereikbaar op de luchthaven). Als het dier al in Nederland is dan wordt er een afspraak ingepland via de bemiddelaar/gastgezin om de hond of kat op te halen.. Voor België deelstaat Vlaanderen geldt dat u alleen kan adopteren via een gastgezin in Nederland.

nazorg

Wanneer u uw nieuwe huisgenoot heeft opgehaald bij een gastgezin, zal de bemiddelaar waar u mee gesproken heeft in de eerste weken een aantal malen contact met u opnemen. U kunt dan bij haar terecht met uw vragen en zij bespreekt hoe het gaat. De nazorgmedewerker van Mirtos Animal Project zal na verloop van tijd via email of telefonisch nog een aantal malen contact met u opnemen om te kijken hoe het gaat met uw nieuwe huisdier in zijn/haar nieuwe huis. Op deze manier probeert Mirtos Animal Project u altijd de gelegenheid te geven vragen te stellen en kunnen wij ook het welzijn van de hond of kat volgen.