Wij willen onze adoptanten en iedereen die Mirtos Animal Project een warm hart toedraagt bedanken voor het afgelopen jaar.
Vele dieren hebben een warme mand gevonden en daar zijn wij iedereen dankbaar voor.
Zonder onze vrijwilligers die zich geheel belangeloos inzetten had dit niet gelukt, een diepe buiging voor deze mensen !!!