Een terugblik op 2018

2018 was een jaar vol up en downs!

Niet alleen stond er een nieuw bestuur klaar die haar weg nog moest vinden. Er zijn ook veel dingen gebeurt.

Een aantal hoogtepunten die wij met z’n allen hebben bereikt zijn:

De totale donaties die wij het afgelopen jaar aan de samenwerkende partijen hebben mogen overmaken: € 18.427,55. Daarnaast is er € 5000,- aan diverse vluchten betaald. Deze donatie's zijn gebruikt voor het neutraliseren van katten en honden,  dierenartsrekeningen die betaald konden worden van onze partijen en natuurlijk voor het kopen van voer voor de honden en  katten

Er zijn 424 dieren naar Nederland gekomen, die inmiddels hun gouden mandje hebben gevonden.

Een resultaat om trots op te zijn!

Wij willen alle vrijwilligers, donateurs en fosters hierbij enorm bedanken. Zonder jullie was dit niet gelukt.

Wij hopen in 2019 weer op jullie hulp en steun te kunnen rekenen. Met elkaar kunnen we het mogelijk maken voor de dieren.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2018 was a year full of up and downs!

Not only was a new board ready to find its way. There are also many things happend..

A number of highlights that we have all achieved are:

The total donations that we have been able to transfer to the cooperating organisations in the past year: € 18,427.55. In addition, € 5000, - has been paid for various flights. These donations are used to neutralize cats and dogs, veterinary bills that could be paid from our  and of course for buying food for the dogs and cats

424 animals came to the Netherlands, who have now found their golden basket.

A result to be proud of!

We want to thank all volunteers, sponsors and fosters enormously. You would not have succeeded without you.

We hope to be able to count on your help and support again in 2019. Together we can make it possible for the animals.

© 2018 Stichting Mirtos Animal Project - KvK 8173497 - Gehost door Vimexx