Privacy Beleid

[vc_row][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1575969945258{border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 5px !important;border-left-width: 0px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 0px !important;border-left-color: #21cbfc !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #21cbfc !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #21cbfc !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #21cbfc !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Privacy Beleid

[/vc_column_text][vc_column_text]

Mirtos Animal Project hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Daarom beschrijven we in ons privacy beleid welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row margin_top=”10px”][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1575972284467{margin-bottom: 0px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 5px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #21cbfc !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #21cbfc !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #21cbfc !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #21cbfc !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Verwerking persoonsgegevens

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1575972035634{margin-top: 0px !important;}”]Persoonsgegevens worden door Mirtos Animal Project verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
– Bemiddelen bij plaatsing van honden en/of katten.
– Het opvangen van honden en/of katten als gastgezin
– Begeleiden van de dieren tijdens de vlucht

Hiervoor kunnen de volgende persoonsgegevens worden verzameld:
Naam
Adres
Postcode en Woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer
ID nummer
Boekingsnummer vliegreis
Gegevens over gezinssituatie
Gegevens over woon/leefsituatie
Gegevens over werksituatie[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row margin_top=”10px”][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1575972292337{margin-bottom: 0px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 5px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #21cbfc !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #21cbfc !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #21cbfc !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #21cbfc !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Verstrekking aan derden

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1575972044961{margin-top: 0px !important;}”]De gegevens die je aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Deze informatie wordt alleen verstrekt met toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row margin_top=”10px”][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1575972299217{margin-bottom: 0px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 5px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #21cbfc !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #21cbfc !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #21cbfc !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #21cbfc !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Minderjarigen

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1575972052346{margin-top: 0px !important;}”]Mirtos Animal Project verwerkt geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row margin_top=”10px”][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1575972308905{margin-bottom: 0px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 5px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #21cbfc !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #21cbfc !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #21cbfc !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #21cbfc !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Bewaartermijn

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1575972058195{margin-top: 0px !important;}”]Mirtos Animal Project bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row margin_top=”10px”][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1575972317311{margin-bottom: 0px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 5px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #21cbfc !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #21cbfc !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #21cbfc !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #21cbfc !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Beveiliging

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1575972088043{margin-top: 0px !important;}”]Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn als volgt:
Alle personen die namens Mirtos Animal Project van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding  daarvan.
Mirtos Animal Project deelt alleen persoonsgegevens met partijen waarmee wij een zogeheten verwerksovereenkomst hebben.
Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
Er worden regelmatig back-ups gemaakt van de persoonsgegevens.
Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van je persoonsgegevens[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row margin_top=”10px”][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1575972323632{margin-bottom: 0px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 5px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #21cbfc !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #21cbfc !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #21cbfc !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #21cbfc !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Rechten omtrent je gegevens

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1575972096251{margin-top: 0px !important;}”]Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons of door één van onze medewerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Een verzoek voor inzage, rectificatie, verwijdering, overdracht of bezwaar tegen verwerking van je persoonsgegevens kun je per e-mail sturen naar info@mirtos.nu. Je bent tevens gerechtigd om een klacht in te dienen over het gebruik van je gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van deze Autoriteit vind je ook uitgebreide informatie over de AVG en alles wat te maken heeft met persoonsgegevens.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row margin_top=”10px”][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1575972330865{margin-bottom: 0px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 5px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #21cbfc !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #21cbfc !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #21cbfc !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #21cbfc !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Wijzigingen privacybeleid

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1575972103642{margin-top: 0px !important;}”]Mirtos Animal Project behoudt zich het recht voor dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien Mirtos Animal Project wijzigingen aanbrengt, zullen deze wijzingen bekend worden gemaakt op de website.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row margin_top=”10px”][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1575972337151{margin-bottom: 0px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 5px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #21cbfc !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #21cbfc !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #21cbfc !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #21cbfc !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Contact

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1575972116312{margin-top: 0px !important;}”]Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacy statement kun je contact opnemen met ons team via info@mirtos.nu.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]