Het ingevulde aanvraagformulier wordt door ons ontvangen en behandeld.