Mede door de financiële steun van Mirtos Animal Project heeft een samenwerkende partij weer een aantal katten kunnen neutraliseren.